Časopis "Nova ekonomija" će tokom cele 2014. godine objavljivati seriju tekstova, kao rezultat opsežnog istraživanja, o tome kako su propadala srpska javna preduzeća, koliko to ukupno, sve građane Srbije, košta i šta su najbolja rešenja za reformu javnih preduzeća. Ova analiza, kojom se mediji u Srbiji do sada nisu bavili, realizuje se uz podršku Evropske unije - program "Jačanje slobode medija u Srbiji".

 • Ima li kraja agoniji

  Nova ekonomija Br.17 - 1.1.2015.

  Javna i uopšte državna preduzeća su u 2014. godini isplivala na površinu kao jedan od najvećih, ako ne i najveći problem srpske privrede. Sa gubicima u 2013. godini od 51 milijardu dinara (ministar privrede Željko Sertić je nedavno saopštio da...

  Javna i uopšte državna preduzeća su u 2014. godini isplivala na površinu kao jedan od najvećih, ako ne i najveći problem srpske privrede. Sa gubicima u 2013. godini od 51 milijardu dinara (ministar privrede Željko Sertić je nedavno saopštio da...

 • Reforma javnih preduzeća - da li je ovog puta ozbiljno?

  Nova ekonomija Br.16 - 1.12.2014.

  Vlada najavljuje uvođenje reda u javna preduzeća jer su potopila republički budžet u 2014. godini, ali istovremeno već dve godine ne primenjuje Zakon o javnim preduzećima. Da li će posao u državnoj firmi ostati san svakog mladog stanovnika Srbije?

  Vlada najavljuje uvođenje reda u javna preduzeća jer su potopila republički budžet u 2014. godini, ali istovremeno već dve godine ne primenjuje Zakon o javnim preduzećima. Da li će posao u državnoj firmi ostati san svakog mladog stanovnika Srbije?

 • Galantni poklon Etihadu

  Nova ekonomija Br.15 - 1.11.2014.

  Sledeće godine sprema se privatizacija ili koncesija Aerodroma Beograd, „srebrnine" među javnim preduzećima. Iako profitabilan, Aerodrom već godinama pati od lošeg upravljanja (tri direktora završila na sudu), partijskog upravljanja i nenaplativih...

  Sledeće godine sprema se privatizacija ili koncesija Aerodroma Beograd, „srebrnine" među javnim preduzećima. Iako profitabilan, Aerodrom već godinama pati od lošeg upravljanja (tri direktora završila na sudu), partijskog upravljanja i nenaplativih...

 • Krah srpskog državnog bankarstva: Šta smo naučili?

  Nova ekonomija Br.14 - 1.10.2014.

  Kada je početkom oktobra 2011. godine u Ministarstvo finansija stigao zvaničan dopis Narodne banke Srbije da je Agrobanka kritično potkapitalizovana, bilo je jasno da situacija u bankarskom sektoru u Srbiji više neće biti ista. Razlog više za...

  Kada je početkom oktobra 2011. godine u Ministarstvo finansija stigao zvaničan dopis Narodne banke Srbije da je Agrobanka kritično potkapitalizovana, bilo je jasno da situacija u bankarskom sektoru u Srbiji više neće biti ista. Razlog više za ...

 • Socijalna pomoć deluks

  Nova ekonomija Br.13 - 1.09.2014.

  Preko javnih preduzeća se već decenijama vodi socijalna politika, čime se održava privid standarda društva. Ceh ipak dolazi na naplatu, preko dugova koji se plaćaju iz budžeta. Državu socijalna funkcija javnih preduzeća košta 200 miliona evra godišnje

  Preko javnih preduzeća se već decenijama vodi socijalna politika, čime se održava privid standarda društva. Ceh ipak dolazi na naplatu, preko dugova koji se plaćaju iz budžeta. Državu socijalna funkcija javnih preduzeća košta 200 miliona evra godišnje

 • Gubitak javnih preduzeća dva puta veći od gubitka cele privrede

  Nova ekonomija Br.12 - 1.07.2014.

  U 2013. godini gubitak javnih preduzeća iznosio je 51 milijardu dinara, naspram 23 milijarde gubitka celokupne privrede. Dok je u ukupnoj privredi smanjen broj zaposlenih za više od 18.000, u javnom preduzećima dodatno je zaposleno oko 1.200 ljudi u 2013. godinip>

  U 2013. godini gubitak javnih preduzeća iznosio je 51 milijardu dinara, naspram 23 milijarde gubitka celokupne privrede. Dok je u ukupnoj privredi smanjen broj zaposlenih za više od 18.000, u javnom preduzećima dodatno je zaposleno oko 1.200 ljudi u 2013. godini

 • Socijalna funkcija javnih preduzeća

  Nova ekonomija Br.12 - 1.07.2014.

  Prema podacima Agencije za privredne registre, koja je analizirala finansijske izveštaje privrednih društava u 2013. godini, najznačajniji uzrok gubitaka javnih preduzeća nalazi se u stavci „ostali gubici", a što se pre svega odnosi na otpise potraživanja, koji su iznosili čak 67 milijardi dinara. Ovaj podatak je više nego dovoljan da se pokrene tema ogromnih potraživanja koja javna preduzeća imaju prema domaćinstvima, privredi...p>

  Prema podacima Agencije za privredne registre, koja je analizirala finansijske izveštaje privrednih društava u 2013. godini, najznačajniji uzrok gubitaka javnih preduzeća nalazi se u stavci „ostali gubici", a što se pre svega odnosi na otpise potraživanja, koji su iznosili čak 67 milijardi dinara. Ovaj podatak je više nego dovoljan da se pokrene tema ogromnih potraživanja koja javna preduzeća imaju prema domaćinstvima, privredi...

 • Najveća državna preduzeća prošle godine izgubila 400M €

  Nova ekonomija Br.11 - 1.06.2014.

  Ubedljivo najgori finansijski rezultat u 2013. godini zabeležio je Srbijagas sa ukupnim minusom od neverovatnih 440 miliona evra. To je više od jednog procentnog poena bruto društvenog proizvoda Srbije, a koliko je to, jasno je iz podatka da je privredni rast za ovu godinu, pre poplava, procenjen na maksimalno jedan odsto. Da je Srbijagas poslovao na nuli, deset najvećih javnih preduzeća bi čak u zbiru zabeležilo profit

  Ubedljivo najgori finansijski rezultat u 2013. godini zabeležio je Srbijagas sa ukupnim minusom od neverovatnih 440 miliona evra. To je više od jednog procentnog poena bruto društvenog proizvoda Srbije, a koliko je to, jasno je iz podatka da je privredni rast za ovu godinu, pre poplava, procenjen na maksimalno jedan odsto. Da je Srbijagas poslovao na nuli, deset najvećih javnih preduzeća bi čak u zbiru zabeležilo profit

 • Hoće li biti reforme javnih preduzeća

  Nova ekonomija Br.11 - 1.06.2014.

  Da li će Vlada da krene u rešavanje problema javnih preduzeća u Srbiji kao što je najavljeno kao jedan od postizbornih prioriteta, šta su najveći problemi i kako ih je moguće rešiti, koja od njih treba privatizovati, pitanja su za ekonomiste različitioh političkih i ekonomskih orijentacija, koji govore za "Novu ekonomiju"

  Da li će Vlada da krene u rešavanje problema javnih preduzeća u Srbiji kao što je najavljeno kao jedan od postizbornih prioriteta, šta su najveći problemi i kako ih je moguće rešiti, koja od njih treba privatizovati, pitanja su za ekonomiste različitioh političkih i ekonomskih orijentacija, koji govore za "Novu ekonomiju"

 • Pranje novca: Od privatizacije do građevine

  Nova ekonomija Br.10 - 1.05.2014.

  Dok domaći kriminalci još uvek za svoje poslove koriste i ofšor zone, atraktivnost naše zemlje vide italijanska i ruska mafija. Procene govore da se na ovaj način u sistem ubace milijarde evra nelegalno stečenog novca.

  Dok domaći kriminalci još uvek za svoje poslove koriste i ofšor zone, atraktivnost naše zemlje vide italijanska i ruska mafija. Procene govore da se na ovaj način u sistem ubace milijarde evra nelegalno stečenog novca.

 • Kako se u javnim preduzećima zakoni krše bez posledica

  Nova ekonomija Br.10 - 1.05.2014.

  Iza ogromnih gubitaka i dugova javnih preduzeća stoji kršenje zakona, nesprovođenje javnih nabavki i netransparentno poslovanje, čiji je vrh ledenog brega tek načela Državna revizorska institucija..

  Iza ogromnih gubitaka i dugova javnih preduzeća stoji kršenje zakona, nesprovođenje javnih nabavki i netransparentno poslovanje, čiji je vrh ledenog brega tek načela Državna revizorska institucija.

 • Gubitaška sponzorstva na račun svih nas

  Nova ekonomija Br.10 - 1.05.2014.

  Jat Airways je u periodu od 2010. do kraja 2013. potrošio oko 1,3 miliona evra, po sadašnjem kursu, za sponzorstva sportskih klubova i organizacija. Elektroprivreda Srbije (EPS) 2010. godine je sponzorisala Fudbalski klub Partizan sa 800.000 evra za učešće u Ligi šampiona. Pomaganje neprofitnim sportovima koji treba da opstanu je jedno, a pokrivanje dugova i enormnih primanja igrača i trenera u profitnim sportovima nešto sasvim drugo.

  Jat Airways je u periodu od 2010. do kraja 2013. potrošio oko 1,3 miliona evra, po sadašnjem kursu, za sponzorstva sportskih klubova i organizacija. Elektroprivreda Srbije (EPS) 2010. godine je sponzorisala Fudbalski klub Partizan sa 800.000 evra za učešće u Ligi šampiona. Pomaganje neprofitnim sportovima koji treba da opstanu je jedno, a pokrivanje dugova i enormnih primanja igrača i trenera u profitnim sportovima nešto sasvim drugo.

 • Ko i kako upravlja javnim preduzećima

  Nova ekonomija Br.9 - 1.04.2014.

  Od 25 javnih preduzeća, godišnji program poslovanja za 2014. godinu nije usvojilo njih 14, dok šest javnih preduzeća nije raspisalo konkurse za izbor direktora. Od preduzeća u kojima su raspisani konkursi, još ni u jednom nije imenovan direktor na osnovu konkursa

  Od 25 javnih preduzeća, godišnji program poslovanja za 2014. godinu nije usvojilo njih 14, dok šest javnih preduzeća nije raspisalo konkurse za izbor direktora. Od preduzeća u kojima su raspisani konkursi, još ni u jednom nije imenovan direktor na osnovu konkursa

 • Aleksandar Obradović - Ne treba nam 650 direktora

  Nova ekonomija Br.9 - 1.04.2014.

  U EPS-u imamo glomaznu administraciju, više od 650 direktora, od toga 14 finansijskih, 14 IT i čak 14 PR direktora. Pri tome, svaki od njih ima svoje službe, sektore i direkcije, zamislite koliko tu imamo prostora za uštede, kaže Obradović

  U EPS-u imamo glomaznu administraciju, više od 650 direktora, od toga 14 finansijskih, 14 IT i čak 14 PR direktora. Pri tome, svaki od njih ima svoje službe, sektore i direkcije, zamislite koliko tu imamo prostora za uštede, kaže Obradović

 • Katarina Đulić - Bez kontrole i jasnih ciljeva

  Nova ekonomija Br.9 - 1.04.2014.

  Upravljanje javnim preduzećima svuda u svetu, pa i u Srbiji, otežavaju problemi koje možemo grupisati u četiri grupe – nejasno definisane poslovne ciljeve, nedostatak kontrole nad menadžmentom, netransparentnost poslovanja i na kraju je tu problem sastava nadzornih odbora. Uspešnost rešavanja ovih problema ujedno je i ključ uspešnog funkcionisanja javnih preduzeća.

  Upravljanje javnim preduzećima svuda u svetu, pa i u Srbiji, otežavaju problemi koje možemo grupisati u četiri grupe – nejasno definisane poslovne ciljeve, nedostatak kontrole nad menadžmentom, netransparentnost poslovanja i na kraju je tu problem sastava nadzornih odbora. Uspešnost rešavanja ovih problema ujedno je i ključ uspešnog funkcionisanja javnih preduzeća.

 • Zašto je važan deo ekonomije tako zapušten

  Nova ekonomija Br.8 - 1.03.2014.

  Država i deceniju nakon ulaska u tranziciju i dalje u vlasništvu ima oko 1.300 preduzeća koja zapošljavaju 280.000 ljudi. Njihove glavne karakteristike su neefikasnost, gubici, dugovi i partijsko zapošljavanje

  Država i deceniju nakon ulaska u tranziciju i dalje u vlasništvu ima oko 1.300 preduzeća koja zapošljavaju 280.000 ljudi. Njihove glavne karakteristike su neefikasnost, gubici, dugovi i partijsko zapošljavanje

 • Milijarde na račun države - Javna preduzeća i finansije

  Nova ekonomija Br.8 - 1.03.2014.

  Loše upravljanje javnim preduzećima i bankama koštaće državu oko 60 milijardi dinara ove godine i stvoriće isto toliko dodatnih obaveza koje će se plaćati od 2015. godine, ocena je Fiskalnog saveta Srbije

  Loše upravljanje javnim preduzećima i bankama koštaće državu oko 60 milijardi dinara ove godine i stvoriće isto toliko dodatnih obaveza koje će se plaćati od 2015. godine, ocena je Fiskalnog saveta Srbije

Evropska unija, program Jačanje slobode medija u SrbijiOvaj projekat "Javna preduzeća – milionski gubici u medijskoj tišini" ftinansira Evropska unija kroz program "Jačanje slobode medija u Srbiji" kojim rukovodi Delegacija EU u Srbiji, a realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria. Sadršaj ovog websajta je isključivo odgovornost Business Info Group, izdavača "Nove ekonomije" i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.